Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1127 (2011-2012)
Innlevert: 26.03.2012
Sendt: 27.03.2012
Spørsmålet er trukket tilbake

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Spørsmålet ble trukket.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: .