Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1176 (2011-2012)
Innlevert: 02.04.2012
Sendt: 02.04.2012
Besvart: 13.04.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Bondebladet skriver 5. januar at veterinærvaktsystemet kan bli redusert.
Kan statsråden redegjøre for hvor saken står i dag, og vil statsråden påse at en eventuell ny ordning ikke vil gå ut over dyrehelsen og dyrevelferden?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Gjeldende unntak fra konkurranseloven for veterinære vakttjenester løper ut 30. juni 2012. Det har derfor det siste året vært arbeidet for å få avklart hvordan systemet for den kliniske veterinærvakten bør videreføres. Flere departementer har vært involvert i arbeidet og Den norske veterinærforening og KS har uttalt seg i sakens anledning. Arbeidet er ennå ikke avsluttet.

Jeg legger stor vekt på at veterinærvaktordningen kan videreføres på en slik måte at kommunene kan ivareta sitt ansvar for veterinærvakten på en hensiktsmessig måte. En velfungerende vakt er viktig for alle dyreeiere både ut fra hensyn til dyrehelsen og dyrevelferden.