Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1139 (2011-2012)
Innlevert: 28.03.2012
Sendt: 28.03.2012
Besvart: 13.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Viser til avisa Nordlys 22. mars og sak om Langsundforbindelsen. Som det fremkommer i saken er det bekymring blant innbyggerne og de folkevalgte i Karlsøy kommune over at Langsundforbindelsen ikke er varslet som sak til Stortinget før sommeren, og at oppstart av bygging av tunellen kan drøye ut i tid.
Hva vil statsråden gjøre for å få saken behandlet i Stortinget så snart som mulig slik at prosjektet ikke utsettes?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Langsundforbindelsen er på Fv 863 i Troms fylke. Prosjektet forutsettes finansiert bl.a. med fylkeskommunale midler, bompenger og ferjetilskudd. Jeg er kjent med at Statens vegvesen venter på nødvendige avklaringer fra fylkeskommunen. Så snart dette foreligger vil Statens vegvesen ferdigstille grunnlagsmateriale i saken, før den oversendes departementet for videre behandling. Jeg legger opp til at saken legges fram for Stortinget så raskt som mulig etter dette.