Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1150 (2011-2012)
Innlevert: 28.03.2012
Sendt: 29.03.2012
Besvart: 12.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Deler av landet sliter fortsatt med dårlig mobildekning, noe som ga negative utslag blant annet den 22. juli 2011. Andøya kommune er en kommune som sliter med dette, i området Forfang og Dverberg. Dette gjør situasjonen sårbar for de som bor der på flere måter. Jeg går ut fra at mobilselskapenes konsesjoner gir klare føringer på hva de skal levere av tjenester.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre mobildekning i Andøy kommune?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: La meg først få påpeke at de rapportene jeg har fått tilsier at mobilnettene fungerte tilfredsstillende i områdene som ble berørt i forbindelse med hendelsene 22. juli. Områdene som ble rammet har normalt god mobildekning, men den spesielle situasjonen førte til et veldig stort antall samtidige meldinger og samtaler som igjen forårsaket blokkering og forsinkelser i noen basestasjoner ved Utøya. Selv om netteierne allerede har bygget mange flere basestasjoner enn de er pålagt etter konsesjonene, er det en stor utfordring å bygge nok kapasitet i nettene til å takle uforutsette hendelser med mange involverte over hele landet.

Så til spørsmålet om mobildekning i Andøy kommune. God mobildekning er viktig for folk i hele landet og er et eget tiltak i regjeringserklæringen. Norge har i dag en av de beste mobildekningene i verden. Nær 99,9 % av befolkningen har dekning der de bor. Det er også god dekning langs veier og på steder der folk ferdes. Dette gjør at folk har blitt vant med en høy kvalitet på tjenesten og å kunne bruke mobilen der de er. Jeg har stor forståelse for at det kan føles frustrerende for de få som opplever å ikke ha tilfredsstillende dekning i sine nærområder.

Mobiltilbyderne må som representanten påpeker forholde seg til kravene som fremgår av frekvenstillatelsene. Alle eiere av mobilnett har i dag bygget ut dekning langt ut over sine konsesjonsforpliktelser. Det bygges likevel fortsatt ut dekning for mobiltelefoni rundt om i landet, og jeg har sett en rekke eksempler på at kommuner har klart å øke mobildekningen ved å samle etterspørsel, legge til rette for etablering av senderanlegg, ha en aktiv dialog med eierne av mobilnett og prioritere mobildekning lokalt.

Jeg vil fortsette arbeidet med å sikre en bedre mobildekning i hele landet. Det gjør vi i første rekke gjennom en aktiv forvaltning av regelverket for elektronisk kommunikasjon. I tillegg bevilger regjeringen midler som fylkeskommunene og kommunene kan velge å bruke til å bedre mobildekningen lokalt.