Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1178 (2011-2012)
Innlevert: 02.04.2012
Sendt: 02.04.2012
Besvart: 13.04.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mange landbruksbygg står tomme bl.a. pga. endret driftsform eller salg av den dyrkede jorden til andre.
Vil statsråden, som FrP, være positiv til bruksendring av slike bygg både på gårder med og uten landsbruksdrift?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Bruksendring av landbruksbygg er regulert etter plan- og bygningsloven og er dermed ikke innenfor mitt ansvarsområde som Landbruks- og matminister. Det er likevel slik at jeg er opptatt av og har meninger om dette tema, selv om de formelle beslutningene da ikke er underlagt mitt departement.

Landbruks- og matdepartementet har gjennom flere år jobbet for å legge til rette for ny aktivitet i låver og andre landbruksbygg som ikke lenger brukes i tradisjonell næring. Bygningene er en del av gårdens samlede ressurser og vil kunne være et godt utgangspunkt for nye bygdenæringer og flere arbeidsplasser.

Over jordbruksavtalen har vi nå prosjektet ”Ny bruk av ledige landbruksbygg”. Dette er et delprosjekt i satsingen ”Nasjonalt program for landbruksbygg og kulturlandskap”. Med i prosjektet er Fylkesmannen, Riksantikvaren, Norges Bondelag, Innovasjon Norge og Norsk landbruksrådgiving. Prosjektet tilrettelegger informasjon som skal gi ideer om muligheter for ny bruk, og gir informasjon og praktiske råd om hvordan man skal gå fram for å få godkjent sin idé om ny bruk av gamle bygninger.

Som landbruks- og matminister støtter jeg altså arbeidet med å gi ny bruk og innhold til gamle landbruksbygg, men understreker at det er kommunen som planmyndighet som må avgjøre hver sak ut fra de konkrete forhold.