Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1191 (2011-2012)
Innlevert: 10.04.2012
Sendt: 10.04.2012
Besvart: 19.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Ved Koppang stasjon i Hedmark er et nytt arkitekttegnet leskur ferdig. Det uisolerte leskuret har en kvadratmeterpris på ca. kr. 30 000,-.
Synes statsråden dette er godt anvendte penger i et ellers så stramt samferdselsbudsjett der det ikke engang er nok penger til ordinært veivedlikehold?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Rørosbanen har en rekke bygninger og stasjonsanlegg som er av betydning for dokumentasjon av landets og landsdelens historie. Om lag 70 prosent av Rørosbanens stasjoner er underlagt en eller annen form for vern. Mange av bygningene er omkring 130-140 år gamle og krever at man må yte det historiske miljøet stor oppmerksomhet når nytt skal tilpasses gammelt. På denne bakgrunn har Jernbaneverket igangsatt et forsøksprosjekt på Rørosbanen med formål å finne fram til tilpassede løsninger for belysning og utemøblering – deriblant nye leskur – som kler de gamle bygningene og som ikke fører til at opplevelsen av de historiske miljøene forringes.

Nytt, tilpasset leskur i tre og glass på Koppang stasjon ble satt opp i februar/mars 2012. Erfaringene med skuret vil nå bli vurdert med hensyn til funksjonalitet, estetikk, egnethet for rasjonell produksjon og pris. Til tross for at skuret er plasslaget, har det ikke kostet mer enn et leskur av stål og glass av den typen som vanligvis brukes av Jernbaneverket i urbane strøk.

Jernbaneverket vil ta nærmere stilling til om liknende skur skal settes opp på andre stasjoner langs Rørosbanen på bakgrunn av erfaringene fra Koppang. Leskuret er ment å være et tilbud både for jernbane- og bussreisende.