Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1184 (2011-2012)
Innlevert: 02.04.2012
Sendt: 02.04.2012
Besvart: 13.04.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Mens olje/gass i 2004 stod for 4 av 13 mrd kr i utestående garantiansvar i GIEK er denne sektoren per 2011 økt til 64 av 75 mrd kr.
Ser statsråden noen utfordringer knyttet til at 85 % av garantiansvaret er knyttet til olje og gass, og 91 % er knyttet til olje/gass og maritim sektor?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) skal fremme norsk eksport og investeringer gjennom å stille garantier på vegne av den norske stat. Nærings- og handelsdepartementet utnevner GIEKs styre, som leder virksomheten på statens vegne og står ansvarlig for GIEKs drift. Det er satt krav om at virksomhetens ordninger skal gå i balanse på lang sikt, hensyntatt eventuelle tapsfond. Det skal kreves premie i den enkelte sak på bakgrunn av en vurdering av blant annet risikoens art og størrelse, premienivået i andre land og internasjonale avtaler om minimumspremier.

Konsentrasjonen av GIEK garantiansvar innenfor sektorene olje/gass og maritim reflekterer næringsstrukturen i norsk kapitalvareeksport. Denne konsentrasjonen av garantiansvar gjør GIEK sårbar for store endringer i olje- og gassprisene. GIEKs styre vurderer selv risikoeksponering og tapsavsetninger ut fra kravet om å gå i balanse på lang sikt.