Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1199 (2011-2012)
Innlevert: 11.04.2012
Sendt: 11.04.2012
Besvart: 17.04.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Volden i Syria fortsetter, og situasjonen tok en alvorlig vending denne helgen, ettersom syriske soldater skal ha skutt mot flyktninger inne på tyrkisk territorium. Internasjonale kommentatorer peker nå på muligheten for at Tyrkia vil anse angrep ved eller over grensen som fiendtlige handlinger og be om konsultasjoner i NATO med henvisning til Atlanterhavspaktens artikkel 4.
Hvordan vurderer utenriksministeren denne nye utviklingen i Syria, og hvordan vil Norge forholde seg til eventuelle konsultasjoner i NATO?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg deler representanten Eriksen Søreides bekymring over hendelsen 9. april 2012 da syriske soldater skal ha skutt mot flyktninger inne på tyrkisk territorium. Hendelsen kan bringe konflikten i Syria over til Tyrkia, noe som vil være farlig da konflikten overføres til land i regionen. Det befinner seg om lag 24 000 registrerte syriske flyktninger i Tyrkia – og kanskje enda flere med de mange ikke-registrerte. Jordan er i en lignende situasjon.

Faren for at vold og ustabilitet i Syria kan spre seg til nabolandene understreker betydningen av at FNs Sikkerhetsråd 14. april enstemmig vedtok resolusjon 2042 som gir mandat til å sende et forparti på 30 ubevæpnede observatører og stabsoffiserer til Syria for å overvåke våpenhvilen mellom partene, samt gjennomføringen av øvrige deler av FNs spesialutsending Kofi Annans fredsplan. FNs generalsekretær vil i inneværende uke rapportere om planer og rammeverk for en fullt utvidet styrke på omlag 250 observatører. Prosessen er imidlertid fortsatt meget skjør og om den lykkes er avhengig av fortsatt stans av all voldsbruk og at alle parter samarbeider med FN og etterlever sine forpliktelser. Jeg orienterte forøvrig Stortingets organer denne uken om utviklingen i Syria, om Sikkerhetsrådets resolusjon og om fredsplanen.

La meg legge til at konsultasjoner om sikkerhetspolitiske spørsmål som berører de enkelte medlemsland, er en naturlig del av NATO-samarbeidet. Hvis Tyrkia ber om konsultasjoner i NATO, hvilket de ikke har gjort pr dags dato, vil Norge ikke ha noen innsigelser mot det