Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1213 (2011-2012)
Innlevert: 12.04.2012
Sendt: 12.04.2012
Besvart: 18.04.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva gjør Regjeringen overfor FN og franske myndigheter for at MINURSO-operasjonen i okkuperte Vest-Sahara skal få et mandat til å observere menneskerettighetsovergrepene i territoriet?

Begrunnelse

Høsten 2010 fant de største demonstrasjonene i okkuperte Vest-Sahara sted siden våpenhvilen. I etterkant har saharawiske menneskerettighetsforkjempere blitt fengslet og utsatt for trakassering. FNs generalsekretær appellerte i fjor til bruk av FN-mekanismer for å overvåke de vedvarende overgrepene i området. Dette har ikke skjedd. Samtidig fortsetter FN-operasjonen i Vest-Sahara å stå utplassert i territoriet, uten å ha mandat til å rapportere på menneskerettighetsbruddene de er vitne til. Mandatutvidelsen nektes av Marokkos næreste allierte, vetomakten Frankrike. Utenriksminister Støre har tidligere uttalt at det er viktig at MINURSO får et slikt menneskerettighetsmandat. Det er derimot ikke kjent om Regjeringen har tatt initiativer overfor Sikkerhetsrådet eller Frankrike for at dette skal skje.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norges konsekvente linje i Vest-Sahara-konflikten er å støtte FNs Sikkerhetsråds krav om å muliggjøre vilkårene for selvbestemmelsesrett for befolkingen, samt å vektlegge behovet for respekt for menneskerettighetene. Så lenge partene Marokko og Polisario ikke kan enes om en politisk løsning på konflikten om områdets fremtidige status, er hovedvirksomheten til FNs fredsbevarende styrke i Vest-Sahara, MINURSO, å påse overholdelse av våpenhvilen, minerydding, samt å fremme tillitskapende arbeid mellom partene. Mandatet til MINURSO fastsettes hvert år av FNs sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådets medlemmer har de siste årene ikke blitt enige om å utvide MINURSOs mandat til også å overvåke menneskerettighetene. Norges FN-delegasjon følger sikkerhetsrådets forestående behandling av fornyelsen av MINURSOs mandat. Delegasjonen har god kontakt med sentrale sikkerhetsrådsmedlemmer, også med Frankrike, for å drøfte denne krevende saken. FNs generalsekretær har i sin nylig framlagte rapport om situasjonen i Vest-Sahara ikke foreslått å utvide MINURSOs mandat. Det har videre kommet fram i vår dialog med de sentrale aktørene, at det trolig heller ikke i år blir enighet i sikkerhetsrådet om en utvidelse. Norge er opptatt av at alle FN-operasjoner skal kunne utføre sitt mandat effektivt og uavhengig. I en situasjon der det ikke er enighet om en utvidelse av mandatet, er det særlig viktig at partene legger til rette for at MINURSO får utnyttet sitt eksisterende mandat fullt ut. Vi merker oss også at generalsekretæren i sin rapport, tross begrensningene i det gjeldende mandatet, likevel redegjør for menneskerettighetssituasjonen det siste året, herunder for konkrete hendelser i Vest-Sahara. Norge er videre opptatt av oppfølgingen av enigheten i sikkerhetsrådet i 2011 om at FNs menneskerettighetsråds spesialrapportørmekanisme skal gis uhindret adgang til området. I følge FN i Genève, samarbeider Marokko godt med denne spesialrapportørmekanismen. Et besøk til Vest-Sahara fra spesialrapportøren for kulturelle rettigheter ble gjennomført i 2011, og det planlegges et besøk fra spesialrapportøren for tortur senere i 2012.