Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1215 (2011-2012)
Innlevert: 12.04.2012
Sendt: 13.04.2012
Besvart: 17.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): En personbil blir tatt inn til landet, men ikke registret før 4 år etter. Merverdiavgift og engangsavgiften blir betalt på innførselstidspunktet, men bilen blir ikke registrert før etter 4 år.
Når engangsavgiften er betalt fire år før registreringstidspunktet, skal avgiften beregnes på betalingstidspunktet eller registreringstidspunktet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Merverdiavgiften oppkreves ved innførsel til Norge, mens engangsavgiften vil oppkreves ved første gangs registrering her i landet.

Det følger av Stortingets avgiftsvedtak § 1 at engangsavgift betales ved første gangs registrering av motorvogner i det sentrale motorvognregister. Avgiften betales etter de satser Stortinget har vedtatt for budsjetterminen hvert år. Avgiftsplikten oppstår ved første gangs registrering av motorvogner i det sentrale motorvognregister etter Finansdepartementets forskrift av 19. mars 2001(engangsavgiftsforskriften) § 1-2.

Avgiften skal være betalt før registrering kan finne sted, jf. forskriftens § 1-4 første ledd. Dette anses som en sikring av avgiftskravet. Endelig avgift fastsettes formelt av tollvesenet først etter at motorvognen er registrert. Dersom det er feil i den forhåndsberegnede/foreløpige avgiften og den fastsatte avgift beregnet etter registrering, skal tollregionen korrigere for differansen mellom forhåndsberegnet og endelig fastsatt avgift. Detter gjelder også for bruksfradraget, jf. forskriftens § 3-3.