Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1224 (2011-2012)
Innlevert: 13.04.2012
Sendt: 16.04.2012
Besvart: 23.04.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Vil kulturministeren åpne for at opplegget med grasrotandel på 5 prosent også vil omfatte Euro-lotto og andre nye spill som administreres av Norsk Tipping?

Begrunnelse

Grasrotandelen sikrer at noe av tippeoverskuddet går til masseidrett.
Mange idrettslag sliter tungt økonomisk og støtte fra tippeoverskuddet kan bety at mange små idrettslag kan fortsette driften. Norsk ungdom har i dag et klart behov for mer fysisk aktivitet, ikke mindre fysisk aktivitet.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg vil innledningsvis klargjøre at jeg antar at representanten Hagesæter mener Eurojackpot og ikke Eurolotto. Førstnevnte er et spill Norsk Tipping ønsker å tilby i samarbeid med andre spillselskaper i Europa. Sistnevnte er et spill som tilbyr pengespill til norske kunder over internett. Lovligheten av denne virksomheten vurderes av Lotteritilsynet.

Hvilke spill som omfattes av grasrotordningen reguleres i Forskrift om grasrotandel (FOR 2009-02-27 nr 238: Forskrift om grasrotandel) § 1. Av ordlyden i § 1 fremgår det at alle Norsk Tippings spill omfattes om de ikke eksplisitt er unntatt i forskriftsteksten. Per i dag er to spill unntatt, Flax og Extra.

Bakgrunnen for at disse er unntatt fra grasrotordningen er at Flax spilles uregistrert, noe som umuliggjør overføring til en forhåndsvalgt grasrotmottager. Extra er et spill der overskuddet går til et særskilt formål, Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.

De øvrige av Norsk Tippings spill omfattes av grasrotordningen. Nye spill som lanseres, eksempelvis Eurojackpot, vil også omfattes av ordningen såfremt forskriften ikke endres.