Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1230 (2011-2012)
Innlevert: 17.04.2012
Sendt: 17.04.2012
Besvart: 24.04.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Hvilke indikasjoner mener statsråden må være til stedet før man kan beskrive tilstedeværelsen av kinesiskprodusert "Bacalhau" i det brasilianske markedet som et omfattende problem i forhold til våre eksisterende avtaler med Brasil, og hvilket initiativ tar statsråden for å bøte på dette problemet?

Begrunnelse

Bacalhau er et av norsk sjømats eldste, mest kjente og mest verdifulle merkenavn.
I Dagens Næringsliv 17. april 2012 kan man lese en artikkel under tittelen, Kinasmell for norsk klippfisk. Her beskrives problemene rundt det at kinesiske produkter av pollock og andre oppdrettsarter selges under merkevaren Bacalhau. I strid med Brasiliansk lov. Statsråden er i artikkelen sitert på at hun ikke er kjent med at dette er et problem, men at om det skulle vise seg å bli det, vil departementet vurdere å ta dette opp med Brasilianske myndigheter.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Norge inngikk i 2003 en MOU med Brasil om tekniske, hygieniske og sanitære bestemmelser for handel med fisk, hvor det blant annet går fram at kun klippfisk produsert av torsk kan benevnes som ”bacalhau” i det brasilianske markedet. I tillegg kan klippfisk produsert av sei, lange, brosme og hyse benevnes som ”type bacalhau”.

Ifølge Norges sjømatråd har den brasilianske importen av saltet og tørket Alaska pollock økt kraftig det siste året. Sjømatrådet opplyser at dette produktet ofte merkes som ”bacalhau” eller ”type bacalhau” i butikkene. De har også observert saltet og tørket fisk av brasilianske fiskearter som blir merket som ”bacalhau” i brasilianske butikker.

Klippfisk har en unik posisjon i den brasilianske matkulturen, og det er viktig at forbrukerne opprettholder tilliten til produktet. Jeg har derfor sendt brev til min brasilianske kollega hvor jeg ber brasilianske myndigheter undersøke saken.

Fiskeri- og kystdepartementet inngikk for øvrig i 2009 en MOU med det brasilianske fiskeri- og akvakulturdepartementet om samarbeid innen fiskeri- og akvakulturforvaltning. Som et ledd i dette samarbeidet vil den brasilianske fiskeriministeren besøke Norge i forbindelse med Nor-Fishing messen i august.