Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1240 (2011-2012)
Innlevert: 17.04.2012
Sendt: 18.04.2012
Besvart: 30.04.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Selv om det er behov for at ambulansepersonell er i god fysisk form, så stilles det ikke krav om dette ved opptak til studiet.
Vil kunnskapsministeren vurdere å også legge krav til fysisk egnethet for søkere ved inntak til ambulansetjenesteutdanning?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Grunnlaget for inntak til videregående opplæring er gitt i Opplæringslova § 3–1. Denne bestemmelsen gir søkere med rett til videregående opplæring rett til inntak til ett av tre valgte utdanningsprogram.

Opplæringen i ambulansearbeiderfaget er organisert over fire år i videregående opplæring, hvorav de to siste årene blir gjennomført som læretid i bedrift. Opptakskravet er fullført grunnskole.

Ambulansefaget er i dagens tilbudsstruktur plassert i utdanningsprogram for helse- og sosialfag. De elevene som ønsker å utdanne seg til ambulansearbeider må søke seg inn til videregående trinn 1 (Vg1), helse- og sosialfag før de kan fortsette på ambulansefaget på videregående trinn 2 (Vg2). Det tilbys få elevplasser innenfor ambulansefaget. Gode karakterer fra Vg1 og Vg2 er derfor viktig for å kunne fullføre utdanningen.

Tittelen ambulansearbeider er beskyttet ved lov, og utøvelse av yrket krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. For å få autorisasjon som ambulansearbeider kreves fagbrev. Det stilles i tillegg krav til god vandel.

For å kunne få tilbud om lærekontrakt i en bedrift, er det bedriftene selv som bestemmer hvem de ønsker å ta inn som lærlinger etter Vg2. Dette gjelder alle lærefag. Det er lite sannsynlig at en lærebedrift ønsker å tegne kontrakt med en lærling som de vurderer som lite egnet for fagutøvelsen. En lærebedrift investerer i opplæring av lærlingen fram til fullført videregående opplæring, og bedriften vil på sin side nyte godt av lærlingens arbeidsinnsats. Å ta inn lærlinger er et viktig grunnlag for bedriftene for å kunne rekruttere kvalifiserte fagarbeidere.

Imidlertid er det i forskrift til opplæringsloven § 6-11 bestemmelser om blant annet inntak til spesielle utdanningsprogram. Dette gjelder i dag utdanningsprogrammene for musikk, dans, drama og idrettsfag. Her kan fylkeskommunen vedta at inntil 50 prosent av plassene på Vg1 skal tildeles på grunnlag av dokumentasjon av ferdigheter eller en eventuell inntaksprøve, i tillegg til poeng utregnet på grunnlag av karakterer. Så langt er det er ingen planer om å innføre spesielle inntakskrav for utdanningsprogram for helse- og sosialfag.