Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1245 (2011-2012)
Innlevert: 18.04.2012
Sendt: 18.04.2012
Besvart: 26.04.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Det er fremkommet opplysninger om at Forsvaret om kort tid vil stenge Andøya Lufthavn og beredskapen ved Andøya Flystasjon om natten. Årsaken skal være at Forsvaret ikke har ressurser til å prioritere Orion-flåtens natt beredskap. En slik nattestenging av beredskapen er meget bekymringsfull i tilfelle krise situasjoner skulle oppstå i norsk myndighetsområde.
Medfører informasjonen om nattestenging av 133 Luftvings beredskap riktighet, og hva akter i så fall statsråden å foreta seg for å gjenopprette en tilfredsstillende beredskap?

Begrunnelse

Det etterspørres økt kapasitet i norsk myndighetsområde for overvåking, kontroll, myndighetsutøvelse i tillegg til kapasiteter innenfor søk og redningstjeneste. Det er derfor meget overraskende at det fremkommer informasjon om at ett av våre viktigste instrument i denne sammenheng, Orion flåten på Andøya Flystasjon, skal redusere sin beredskap og tilstedeværelse. Skulle kritiske situasjoner i norsk myndighetsområde oppstå om natten, vil altså ikke Orionflyene være tilgjengelig. Man må i så fall kalle ut personell ekstraordinært som kan gjenåpne stasjonen og man må selvfølgelig også skaffe mannskap til flyene. I beredskapsmessig sammenheng er ikke en slik nattestenging av Andøya Flystasjon tilfredsstillende.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Andøya lufthavn Andenes er militær, men har både militær og sivil flytrafikk. Avinor AS utfører flyterminaltjenester og tårnkontrolltjenester. Avinors tårnkontroll er tilpasset den sivile trafikkavviklingen, samt Forsvarets behov. Med bakgrunn i disse behov har det ikke vært nødvendig med regulær drift av tårntjeneste på nattestid de siste tre årene.

Flyplass- og støttetjenestene ved lufthavnen, som driftes av Forsvaret, har blant annet vinterstid en viktig rolle med å klargjøre rullebanen for snø, også for sivil ruteflyvning. I sommerhalvåret, med andre værforhold, vil tjenesten heretter bli innrettet i forhold til behov og pålagte oppgaver, slik at ressursene utnyttes på en kostnadseffektiv måte. Dette innebærer at det ikke legges opp til å prioritere regulær drift av denne tjenesten på nattestid. Om spesielle forhold umiddelbart eller over tid betinger at flyplasstjenestene i sommerhalvåret må gjøres tilgjengelig på nattestid, vil tjenestene iverksettes på kort varsel.

Det er for øvrig etablert hjemmevaktordninger for uforutsette situasjoner som krever bruk av rullebanen på nattestid. Samlet sett reduserer ikke drifts- og beredskapsopplegget ved Andøya lufthavn Forsvarets evne til å ivareta fastsatte militære beredskapskrav for de maritime overvåkingsflyene.