Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1248 (2011-2012)
Innlevert: 18.04.2012
Sendt: 19.04.2012
Besvart: 25.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Kan statsråden bekrefte at relevant statistikk er tilgjenglig og at det ikke ofrene forskjellsbehandles basert på hvilket fylke den enkelte er bosatt i?

Begrunnelse

Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) behandler mottatte søknader. For å kunne målrette ressursbruken samt kvalitetsikre behandlingen, er det viktig med statistikk over tidsbruk, type saker, utfall, anker osv. Videre er det viktig at det ikke skjer en forskjellsbehandling av ofre i det offentlige systemet, uansett hvilket Rådgivningskontor for kriminalitetsofre man er i kontakt med.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Kontoret for voldsoffererstatning behandler søknader om voldsoffererstatning fra hele landet. Kontoret har veiledningsplikt i forbindelse med utfylling av søknad om voldsoffererstatning. Ett nasjonalt kontor som behandler søknader fra hele landet, bidrar til å sikre likebehandling av søknader uavhengig av hvilket fylke søkeren kommer fra.

Vi har 14 rådgivningskontorer for kriminalitetsofre med god geografisk spredning. Rådgivningskontorene gir gratis bistand til ofre for kriminalitet, og bistår blant annet ved søknad om voldsoffererstatning. Ofrene har forskjellige behov, og rådgivningskontorene tilpasser i størst mulig grad tilbudet til den enkelte. Tilbudet er åpent for alle og skal være lett tilgjengelig. Rådgivningskontorene treffer ikke enkeltvedtak.

Jeg er godt fornøyd med statistikken fra Kontoret for voldsoffererstatning, inkludert statistikken fra Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre.