Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1253 (2011-2012)
Innlevert: 19.04.2012
Sendt: 20.04.2012
Besvart: 26.04.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor mange tilsyn Mattilsynet har gjennomført knyttet til dyrehelse og dyrevelferd i 2011, samt hvor mange av disse som var uanmeldte tilsyn?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Mattilsynet har på forespørsel orientert meg om tilsynsaktiviteten for 2011.

Det er ført 16 675 tilsynsbesøk med primærproduksjon med landdyr, hvorav 9 110 tilsynsbesøk også etter dyrevelferdsloven.

Mattilsynets fagsystem har ikke registreringssystem for å skille anmeldte/uanmeldte tilsyn. Mattilsynet registrerer manuelt om tilsyn med pelsdyrfarmer skjer anmeldt eller uanmeldt. Her opplyses at ca 75 % av tilsynene var uanmeldte.