Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1255 (2011-2012)
Innlevert: 19.04.2012
Sendt: 20.04.2012
Besvart: 02.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Tunge kjøretøy får i dag kontroll av bremsene sine med rulleprøver i forbindelse med en EU-kontroll.
Dersom et kjøretøy er kontrollert av Statens vegvesen den ene dagen og har fått godkjente bremser, men som samme dag, rett etter godkjentkontrollen, er innblandet i en ulykke fordi bremsene overhodet ikke holder mål, hvem mener statsråden da er ansvarlig for ulykken?

Begrunnelse

Bremseprøver er etter min mening en viktig del av en EU-kontroll. Rulleprøver blir som vi alle vet, brukt til å sjekke bremser på kjøretøy. Disse prøvene kan gi forskjellige utslag, noe som arter seg slik at enkelte tunge kjøretøy blir sendt ut på norske veier med feil angivelse av bremsekraft. Det vil si noen blir godkjent, som ikke har den bremsekraft de skal ha etter loven, og noen blir underkjent, selv om de har gode nok bremser.
Søndag 15. april var det i Arendal en test av bremser til forskjellige tunge kjøretøy. Dette var kjøretøy som nylig hadde fått godkjent karakter fra Vegtilsynet, men som vi alle kunne se ikke hadde bremser som tilfredsstiller de krav det er til bremsekapasitet. Vi så også tunge kjøretøy som ikke var godkjent, men som vi kunne se hadde bremser som tilfredsstilte kravene.
I løpet av de siste årene har jeg fått mange henvendelser fra lastebileier som mener at rulleprøver ikke er gode nok, og at det burde være anledning til å bruke retardasjonsmåling.
Når vi så det som skjedde i Arendal denne søndagen, er dette noe som bør sees på som fort som mulig, og som det må gjøres noe med.
Viser til Agderpostens oppslag 16. april, både på nett og i papirutgaven. Testene ligger også på YouTube.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er kjøretøyeieren som til enhver tid er ansvarlig for at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand. Ved periodisk kjøretøykontroll kontrolleres det om kjøretøyet tilfredsstiller nærmere spesifiserte minimumskrav i forhold til sikkerhets- og miljørelaterte kontrollpunkter i kontrolløyeblikket. Kontrollen tar ikke høyde for fremtidig bruk og kontrollen skal på ingen måte erstatte service og vedlikehold.

Det presiseres at i forbindelse med ordinær periodisk kontroll blir ikke kjøretøyene kontrollert av Statens vegvesen, 1. juli 2009 avviklet Statens vegvesen tilbudet om ordinære periodiske kjøretøykontroller ved sine trafikkstasjoner. Kontrollen utføres av kontrollorgan godkjent av Statens vegvesen. Kravene knyttet til utførelse av den periodiske kontrollen styres av direktiv. Forslag til ny kontrollinstruks for periodisk kontroll basert på direktiv 2010/48/EU er utarbeidet og er på offentlig høring i disse dager, sammen med tilhørende forskriftsendringer. Den kontrollmetoden for bremser på tunge kjøretøy som er foreslått i høringen er i tråd med dette direktivet. Det er også i høringen foreslått detaljerte krav til utstyr som skal benyttes til kontrollen og kompetansekrav til kontrolløren som skal utføre selve kontrollen. Dette for å sikre at kontrollene blir utført på forsvarlig måte i henhold til regelverket. Bransjen oppfordres til å komme med innspill til høringen, som har høringsfrist 25. juni 2012.