Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1265 (2011-2012)
Innlevert: 23.04.2012
Sendt: 23.04.2012
Besvart: 04.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Når vil resultatet av den varslede gjennomgangen av bompengeselskapenes faktureringsrutiner være klar?

Begrunnelse

Jeg viser til reportasje på "TV2-hjelper deg" torsdag 19. april hvor det kommer fram at en rekke bilister opplever å få faktura på bompasseringer de ikke har foretatt. I TV2-innslaget lover departementet å gå gjennom saken for å undersøke og kartlegge omfanget av feilfaktureringer.
Det er viktig at dette arbeidet igangsettes umiddelbart, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Omfanget av feilfakturering er relativt lite i dagens bompengesystem. Det er likevel viktig å redusere risikoen for feil. Samferdselsdepartementet har derfor i brev av 25. april 2012 bedt Vegdirektoratet om, så langt det er praktisk mulig, å foreta en kartlegging av mulige feilfaktureringer i bompengeselskapene i Norge. Videre har vi bedt om at direktoratet vurderer muligheten for å etablere et system for erfaringsutveksling mellom bompengeselskapene når det gjelder feilfakturering. Departementet har bedt om tilbakemelding på oppdraget innen 1. juni 2012.