Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1274 (2011-2012)
Innlevert: 24.04.2012
Sendt: 25.04.2012
Besvart: 04.06.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Under et møte mellom forskningsstiftelsen Polytec og undertegnede kom det frem at forskningsstiftelser i instituttsektoren ikke anses av Norges forskningsråd å være kvalifisert til å delta i Nærings-Ph.D-ordningen.
Mener statsråden det kunne være grunnlag for å revurdere denne praksisen, slik at forskningsstiftelser som ikke har utbytte til formål, kunne søke om midler fra Nærings-Ph.D.-ordningen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse av 25. april fra stortingsrepresentant Tord Lien angående nærings-ph.d. og muligheten for instituttsektoren til å delta i denne ordningen.

Formålet med nærings-ph.d.-ordningen er å stimulere til økt forskningsaktivitet i norske bedrifter. Ordningen tilbyr støtte til gjennomføring av forskningsprosjekter som skal resultere i doktorgrad. Det er bedriftene og arbeidsgiver som skal være avsendere av søknaden til nærings-ph.d.-ordningen. Slik ordningen er utformet i dag er målgruppen bedrifter som driver markedsrettet virksomhet. Virksomheter som finansieres gjennom offentlige tilskudd, har statlige eller kommunale forvaltningsoppgaver eller driver produksjon til eget bruk vil normalt ikke kvalifisere som søkere til denne ordningen. Det samme gjelder lag, foreninger og andre organisasjoner som drives med andre hensikter enn verdiskapning i økonomisk forstand. Forskningsinstitutter og helseforetak er ikke i målgruppa for denne ordningen.

Når det gjelder Forskningsstiftelsen Polytec så foreligger det så langt ikke noen søknad fra dem til nærings-ph.d.-ordningen, slik at det fra Forskningsrådets side ikke er tatt stilling til hvorvidt Polytec kvalifiserer til å motta midler herfra eller ikke.

Dersom en bedrift ønsker det, kan et forskningsinstitutt inngå i nærings-ph.d.-ordnigen i et faglig samarbeid med gradstildelende institusjon.

Det kan være aktuelt å vurdere ordningens målgrupper i arbeidet med ny forskningsmelding.