Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1311 (2011-2012)
Innlevert: 30.04.2012
Sendt: 30.04.2012
Besvart: 07.05.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Når ser statsråden for seg at Telemark kan få lov til å iverksette sine ferdselsplaner for snøscooterkjøring?

Begrunnelse

Telemark fylkeskommune varsler at de ønsker å sette i gang arbeidet med ferdselsplaner for snøscooterkjøring i hele Telemark. Til Varden 24.04 uttaler fylkesordfører Terje Riis-Johansen at "Målet er å forene hensyn til miljø, rekreasjon og distriktspolitikk". Fylkesordføreren ser for seg en modell basert på forsøksordningen de har hatt i Vinje hvor fritidskjøring er tillatt.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Departementet vurderer no om det skal gjerast endringar i motorferdselregelverket slik at kommunane får styresmakt til å etablere snøskuterløyper. Det må gjerast ein brei og samansett vurdering av alle omsyna som gjer seg gjeldande. Når denne vurderinga er gjort, vil departementet ta stilling til om det skal fremjast forslag om lovendring. Eg kan ikkje seie noko nærare om når dette vil vere klårt.