Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1300 (2011-2012)
Innlevert: 27.04.2012
Sendt: 27.04.2012
Spørsmålet er trukket tilbake

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Spørsmålet ble trukket.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: .