Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1313 (2011-2012)
Innlevert: 30.04.2012
Sendt: 03.05.2012
Besvart: 08.05.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): 8. mai som er vår frigjøringsdag og veterandag nærmar seg. Dette er ein dag som mange veteranar frå utanlandsopphald ser fram til. Oppslag i media tyder på at H.M.K heller ikkje i år skal ha nokon sentral rolle. Mange veteranar reagerer negativt på dette og føler at dette svekker dei tradisjonar som denne dagen bygger på.
Har forsvarsministeren forståing for at mange veteranar som har deltatt i utanlandske operasjonar på vegne av Konge og Fedreland reagerer på at H.M.K. ikkje har nokon sentral rolle denne dagen?

Begrunnelse

Som nemnt har eg fått mange meldingar frå veteranar som ønskjer at H.M.K burde hatt ei meir sentral rolle denne dagen. Ei av dei meldingane eg har fått er denne:

"Vi ønsker sterkt at våres Kong Harald den V blir satt tilbake i den rollen vi alle i Militæret har ett forhold til. Når vi utbringer skål er det for Fedreland og vår Konge. Når vi avgir vår ed er det til Konge, Fedreland og Flaggets heder. Vi har aldri avlagt vår ed til forskjellige Regjeringer, ei heller statsministre.
Vi veteraner ser at også i år under 8. mai feiringen er vår Konge satt til side for at regjeringen skal ha hovedrollen som hedersherold for alle soldater: de falne, de friske og de som i dag lever videre med sine ødelagte liv som konsekvens av sin tjeneste for vårt land. Vi er alle dypt skuffet over at vår folkekonge av politiske myndigheter er fratatt den sterke og symbolske rollen han har i vårt demokrati og jeg synes politikerne bør bruke sine arenaer til det de er best til, og ikke bruke andre arenaer som eks 8 mai til å markere sin politiske makt.
Jeg vet at for i år er det kanskje for sent å gjøre noe, men håper at til neste år får vi se vår Konge i en mer sentral rolle i denne viktige markeringen. Det er Kongen som har betydning for oss på 8. mai, ikke regjeringen.
Hilsen fra en Veteran"

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 3. mai 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter vedrørende HM Kongens deltagelse under frigjørings- og veterandagen 8. mai i år.

Etter at frigjørings- og veterandagen ble slått sammen i fjor, legger regjeringen i år opp til en bred markering av 8. mai. I den forbindelse har det vært nær kontakt mellom Slottet og Forsvarsdepartementet om programmet og HM Kongens deltakelse. Det er full enighet både om rollefordelingen og deltakelsen på de ulike arrangementene.

Slottet har opplyst at HM Kongen skal reise til Polen på statsbesøk om ettermiddagen 8. mai. Han vil derfor delta på bekransningen av Nasjonalmonumentet og åpningen av den nye forsvarsutstillingen for internasjonale operasjoner på Forsvarsmuseet.

For øvrig innebærer årets medaljeseremoni ikke overrekkelse av Krigskorset med sverd. Denne medaljen skal for fremtiden overrekkes av HM Kongen.

De medaljene som vil bli overrakt i år er St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen, Forsvarets medalje for Edel Dåd samt Innsatsmedaljen med og uten rosett. Alle disse medaljene skal overrekkes av forsvarssjefen. Jeg vil som forsvarsminister delta under denne seremonien.

Det er med glede vi markerer årets frigjøringsdag og veterandag, der vi hedrer dem som var, og er, villige til å gi alt for å bevare vår fred og frihet.