Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1339 (2011-2012)
Innlevert: 04.05.2012
Sendt: 08.05.2012
Besvart: 15.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Finansministeren forsvarer oljepengebruk utenfor handlingsregelen med at det er "formueomplassering", hvor man forventer høyere avkastning enn Oljefondets investeringer. Mange infrastrukturprosjekter og lignende har en kalkulasjonsrente som ligger langt over Oljefondets avkastning.
Vil finansministeren ta initiativ til at nivået på kalkulasjonsrenten for statens prosjekter legges mer på nivå med avkastningen fra Oljefondet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen nedsatte 18. februar 2011 et ekspertutvalg som skal vurdere Finansdepartementets retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser. Bakgrunnen for ønsket om en gjennomgang er utviklingen på området nytte-kostnadsanalyser etter at departementets veileder ble utgitt i 2000 og senere revidert i 2005. Blant de problemstillinger utvalget skal vurdere, er retningslinjene for valg av kalkulasjonsrente. Jeg avventer nå utvalgets innstilling som skal foreligge innen 1. oktober 2012.