Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1343 (2011-2012)
Innlevert: 07.05.2012
Sendt: 09.05.2012
Besvart: 15.05.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I Avisa Nordland den 3. 4. og 5. mai d.å. står det beskrevet hvordan Fjelltjenesten/SNO, i forbindelse med en jervetelling, kom over to snøscooterførere som de forfulgte i rene "James Bond" stil, med flyving under høyspentledninger. Piloten er nå fratatt retten til å fly i Norge. Selv om det er pilotens ansvar å fly sikkert, skjedde dette, ifølge Avisa Nordland etter ordre fra Fjelltjenesten/SNO.
Aksepterer statsråden slike handlinger fra Fjelltjenesten, i tilfelle ikke, hvilke konsekvenser vil dette få?

Begrunnelse

I Avisa Nordland den 3. mai d.å. står det bl.a. om episoden: "To barn på to og fire år ante fred og ingen fare da helikopteret kom over hustaket. Ifølge øyenvitne holdt helikopteret svært lav høyde og fløy frem og tilbake i flere minutter før det landet på eiendommen. Da var et hagebord løftet opp, fraktet 18 m og til slutt slått i stykker mot fjøsveggen av den kraftige rotorvinden." I samme avis uttaler Fjelltjenesten følgene: "Fjelltjenesten avbrøt jervetellingen de var ute på da de oppdaget de to snøscootere i Kjølvikdalen. Utmarkskonsulent i fjelltjenesten koordinerte flygningen. - Vi forsøkte å stoppe scooterne for å snakke med dem på fjellet, men lykkes ikke med det. Derfor fulgte vi etter til Holtan. Men jeg vil ikke si at flygingen var farefull. Fløy dere for lavt og under høyspentlinja i Kjølvikdalen? - Det vil jeg ikke kommentere."
I Avisa Nordland den 4. og 5. mai d.å. sier piloten følgende: "Piloten bekrefter store deler av det hendelsesforløp scooterkjørere og øyenvitnet beskrev i AN onsdag. Under linja. - Det er riktig at vi fløy lavt og gjentatte ganger over og rundt eiendommen. Det er også riktig av vi lå nært snøscooteren da vi forsøkte å stanse dem, sier piloten. Han innrømmer også å ha fløyet under høyspentlinja i Kjølvikdalen. - Jeg hadde valget mellom å forflytte helikopteret over eller under linja. Jeg tok et valg og det ble under, sier piloten og anslår at høyden fra bakken og opp til linja var 30 m." I Avisa Nordland den 5. mai d.å. står det følgende: "Luftfartstilsynet inndrar umiddelbart det svenske helikopterselskapets flytillatelser i Norge på bakgrunn av scooterjakten på Fauske. I samme utgave av Avisa Nordland sier Luftfartstilsynets direktør Heine Richardsen følgende: "Han stiller seg i tillegg svært kritisk til naturoppsynets opptreden 14. april. - Jeg er svært oppgitt over at oppdragsgiverne ikke ser disse perspektivene, sier Heine Richardsen. Luftfartstilsynet ser ikke at SNO kan fly lavere enn minimumshøyden uten å ha tillatelse til dette. Det hadde de ikke. Det er heller skjerpende, sier luftfartsdirektøren. Han bekrefter til Avisa Nordland at Luftfartstilsynet med jevne mellomrom får meldinger om det han beskriver som cowboyflygning med helikopter. - Vi har sett oss lei på dette. I denne saken er det både vitner og beskrivelsen i AN vi ikke har noen grunn til å betvile, sier Hein Richardsen."
Det er åpenbart at helikopterpiloten brøt regelverket, men det er svært betenkelig at SNO, Fjelltjenesten promoterer det som Avisa Nordland kaller "Cowboy" opptreden.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg er kjent med at det oppsto en situasjon da tre tjenestemenn fra Statskog fjelltjenesten var på oppdrag med helikopter i indre Salten lørdag 14. april 2012.

Statskog Fjelltjenesten har i ettertid kommet med følgende uttalelse:

”Vi har forståelse for at bruk av helikopter i en slik sammenheng kan virke både provoserende og skremmende på noen. Vi vil derfor beklage overfor familien og barna som ble skremt av denne episoden. Dette skulle vi gjerne sett vi kunne ha unngått.”

De som bor ved landingsstedet der bilene sto parkert, har anmeldt Statskog Fjelltjenesten til politiet. Etterforskningen vil vise hvorvidt tjenestemennene har gått ut over sine hjemler. Ett av spørsmålene politi og påtalemyndighet vil ta stilling til, er om virkemidlene som ble benyttet samsvarer med alvorligheten ved det aktuelle lovbrudd. Inntil resultatet av etterforskningen foreligger, er det ikke mulig for departementet å kommentere saken ytterligere. SNO og Statskog fjelltjenesten har imidlertid i etterkant av denne saken hatt møte med Luftfarttilsynet for gjensidig orientering om oppdrag som gjennomføres ved bruk av helikopter, og om regelverk knyttet til dette.