Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1366 (2011-2012)
Innlevert: 10.05.2012
Sendt: 10.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Aker Seafoods planer for å strukturere industrianlegg innebærer i følge media at selskapet ønsker å legge ned virksomheten på Melbu. Dette forutsetter en rekke endringer i konsesjonsvilkårene til Akers trålere. Aps fiskeripolitiske talskvinne Lillian Hansen sier til NRK at slike endringer i Akers vilkår ikke blir aktuelle.
Vil statsråden likevel godkjenne Akers planer for omstrukturering og tillate endringer av konsesjonsvilkårene slik at industrivirksomheten på Melbu blir nedlagt?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Aker Seafoods ASA og datterselskaper er ansvarlig for at de ulike konsesjonsvilkårene knyttet til selskapenes torsketrålere oppfylles. Dette kan dreie seg om både leveringsvilkår og industrivilkår. Alle disse vilkårene ligger fast.

Jeg er kjent med at Aker Seafoods og Norway Seafoods nylig har presentert utredningen ”Konkurransekraftig industri i nord” som vurderer ulike tiltak knyttet til lønnsomhet i fiskeforedlingsaktiviteten i nord. Så vidt jeg vet har ikke selskapene pr. dags dato truffet noen beslutninger om tiltak på grunnlag av rapporten.

Fiskeri- og kystdepartementet har da heller ikke mottatt noen søknader fra Aker Seafoods om endringer i konsesjonsvilkårene i forbindelse med nevnte utredning. Dersom departementet mottar en slik søknad, vil denne bli behandlet på ordinær måte. Men jeg ber om forståelse for at jeg ikke nå ønsker å spekulere i utfallet av mulige framtidige søknader som jeg ikke kjenner det konkrete innholdet av.