Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1373 (2011-2012)
Innlevert: 10.05.2012
Sendt: 11.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil Utenriksministeren sørge for at den fengslede kanadieren Hamid Ghassemi-Shalls situasjon blir tatt opp i de ulike internasjonale fora som behandler menneskerettigheter for å sikre at han ikke blir dømt til døden i Iran?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Menneskerettighetssituasjonen i Iran gir stadig grunn til alvorlig bekymring, ikke minst det alarmerende høye antallet henrettelser i landet. Regjeringen arbeider for full avskaffelse av dødsstraff og har ved gjentatte anledninger protestert mot Irans omfattende bruk av uakseptable straffemetoder, både overfor iranske myndigheter og i relevante internasjonale fora som FNs menneskerettighetsråd.

Jeg deler bekymringen over situasjonen for den dødsdømte kanadisk-iranske Hamid Ghassemi-Shall. Norges ambassade i Teheran har vært i kontakt med den kanadiske ambassaden for å innhente mer informasjon om saken. Kanadiske myndigheter skal ha indikasjoner på at fullbyrdelsen av dødsstraffen er nært forestående. Iranske myndigheter anerkjenner ikke Ghassemi-Shalls kanadiske statsborgerskap, og har derfor nektet Canada enhver rolle i saken. Generelt ser man at Iran ved doble statsborgerskap utelukkende anerkjenner det iranske statsborgerskapet. Denne uakseptable praksisen gjør konsulær oppfølging svært vanskelig.

Canadas ambassade i Teheran har på vår ambassades forespørsel oppgitt at man ønsker velkommen et engasjement fra andre land i denne saken. Utenriksdepartementet vil derfor ta saken opp med iranske myndigheter. Å ta opp enkeltsaker i internasjonale fora kan i noen tilfeller virke mot sin hensikt. Samtidig er dette et av våre virkemidler, og vi vil vurdere muligheten dersom man i samråd med kanadiske myndigheter finner det formålstjenlig.