Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1374 (2011-2012)
Innlevert: 10.05.2012
Sendt: 11.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil Utenriksministeren i sine dialoger med Russland, løfte frem saken til Kodorkovsky og hans medarbeider Lebedev?

Begrunnelse

Pavel Kodorkovsky deltok på Oslo Freedom Forum 9. mai. Han kom til Norge for å snakke om sin far Mikhail Kodorkovsky, som sitter fengslet i Russland.
Amnesty International har betegnet Kodorkovsky som en politisk fange. Kodorkovsky, som var en av Russlands rikeste menn, finansierte oppbyggingen av flere politiske partier, fordi han hadde et ønske om at russerne skulle ha flere politiske partier å velge mellom. Kodorkovsky ble arrestert og dømt først for skatteunndragelser, i den neste rettsaken ble han dømt for underslag og tyveri. Han ble dømt og slipper ut igjen i 2016. Saken hans har vært i alle rettsinstanser i Russland, utenom høyesterett. Det skulle vært en høring der i mars i år, men dette ble utsatt på grunn av valget. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har hatt høring i saken.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Behandlingen av Mikhail Khodorkovskij og Platon Lebedev er en av sakene som bekymrer oss når det gjelder menneskerettighetenes stilling og rettsvesenets uavhengighet i Russland.

Å fremme menneskerettighetene og demokratiets stilling er en integrert del av vårt bilaterale forhold til Russland. Vi støtter arbeidet til flere frivillige russiske menneskerettighetsorganisasjoner. Vi møter både dem og representanter for den frie pressen jevnlig. Vi tar opp saker som bekymrer oss med russiske myndigheter. Det vil vi også gjøre med Mikhail Khodorkovskijs sak.

I den senere tid har vi særlig tatt opp russiske myndigheters etterforskning av forholdene rundt Sergej Magnitskijs dødsfall i varetekt, som Mikhail Khodorkovskij også var opptatt av. Vi følger også tett den økte diskrimineringen av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT).

Det mest effektive instrumentet i arbeidet for menneskerettighetenes stilling i vår region er Europarådet, herunder Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Ved sitt medlemskap i Europarådet, har Russland tatt på seg forpliktelser som må følges opp. Når så ikke er tilfelle, har de fornærmede mulighet til å fremme sin sak for domstolen. Dette har da også Mikhail Khodorkovskij gjort i flere omganger. Vi følger saken tett i Strasbourg. Domstolens behandling av de to klagene knyttet til de to rettssakene mot ham vil få stor betydning for hans sak.

Russland er det medlemslandet som har fått rettet flest klager mot seg i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Det er helt klart at denne klagemuligheten og domstolens behandling av de ulike sakene er av stor verdi for menneskerettighetenes stilling i Russland. Vi forventer at Russland følger opp domstolens beslutninger, og at Russland også følger opp med strukturelle reformer i justissektoren for å unngå tilsvarende type klager i fremtiden.

Vi vil fortsette å følge utviklingen i Khodorkovskijs situasjon og oppfølgingen av hans sak i det russiske samfunnet og i rettssystemet.