Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1384 (2011-2012)
Innlevert: 11.05.2012
Sendt: 14.05.2012
Besvart: 22.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Acta Asset Management har fått sin konsesjon inndratt av Finanstilsynet. Acta har på denne bakgrunn bestemt seg for å flytte aktiviteten videre til det siste selskapet som har konsesjon, Navigea Securities.
Er det helt kurant, etter statsrådens syn, at virksomhet som er utført på en slik måte at Finanstilsynet har inndratt konsesjonen bare kan overføres til et annet selskap som om ingenting var hendt?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finanstilsynet har i vedtak 12. april 2012 kalt tilbake tillatelsen til Acta Asset Management AS (Acta) til å yte investeringsrådgivning. Acta har i brev 23. april 2012 klaget på Finanstilsynets vedtak, og klagen vil bli behandlet av Finansdepartementet som klageinstans. I brev 30. april 2012 til Acta har Finansdepartementet, etter anmodning fra Acta, gitt Finanstilsynets vedtak oppsettende virkning fram til avgjørelse av klagesaken. Beslutningen om oppsettende virkning har som vilkår at Acta ikke inngår nye kundeforhold eller utvider kundeforhold for eksisterende kunder fram til klagen er avgjort. Som følge av at Finanstilsynets vedtak ikke er trådt i kraft, er Acta under tilsyn fra Finanstilsynet i klageperioden.

I melding til børsen 13. april 2012 opplyser Acta at selskapets norske kunder har fått tilbud om å bli kunder i Navigea Securities AS. Kunder som ikke ønsker å bli med over til Navigea Securities AS, vil, etter det som er opplyst, få praktisk hjelp til å flytte kundeforholdet til andre aktører. Overflytting til Navigea Securities AS vil dermed skje på frivillig basis, med samtykke fra den enkelte kunde. Finanstilsynet har også understreket overfor Acta at tvungen overføring av kundeforhold ikke skal skje. Navigea Securities AS har hatt konsesjon som verdipapirforetak siden 2007 og er under tilsyn av Finanstilsynet.