Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1392 (2011-2012)
Innlevert: 14.05.2012
Sendt: 14.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): I dag går høringsfristen fra EU ut om "State Aid Guidelines", bl. a. innen maritim virksomhet hvor Norge er en internasjonal stormakt. I Norge utgjør offshoreflåten en betydelig og voksende andel av den totale flåten selv om også denne er utsatt for økende global konkurranse. Jeg ber om å få tilsendt regjeringens høringsuttalelse, som en del av svaret.
Mener regjeringen at retningslinjene også bør omfatte offshorerederiene når nå "Community Guidelines on state aid to maritime Transport" skal revideres?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: EU-kommisjonen skal revidere sine retningslinjer for offentlig støtte til sjøtransport (maritime guidelines). Arbeidet er i en innledende fase hvor Kommisjonen har sendt på høring et spørreskjema for hovedsakelig å innhente opplysninger om hvordan støtte til sjøtransport praktiseres i dag.

Mitt departement er ansvarlig for å samle departementenes innspill til et felles svar brev til Kommisjonen. I den forbindelse følger FAD prosessen i EU tett, og arbeider for at norske interesser blir ivaretatt i revisjonen av retningslinjene. Vi har fått utvidet høringsfrist til 8. juni.

En kopi av regjeringens høringsuttalelse vil bli oversendt representanten Kambe så snart brevet er ferdig.