Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1395 (2011-2012)
Innlevert: 14.05.2012
Sendt: 15.05.2012
Besvart: 22.05.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): En gjerningsmann som er siktet for drap i Porsgrunn er løslatt av politiet fordi politiet ikke ser noen grunn til å holde ham fengslet. Gjerningsmannen har et svært tvilsomt rullblad med flere alvorlige forhold både fra Sverige og Norge. Politiet ønsker heller ikke å holde vedkommende fengslet på grunn av den allmenne rettsfølelse. De etterlatte og andre som har blitt truet av personen reagerer sterkt.
Mener statsråden det er rimelig i forhold til den allmennerettsfølelse å løslate slike personer før hovedforhandling og dom?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Behandling av straffesaker hører inn under påtalemyndigheten som ledes av Riksadvokaten. Påtalemyndigheten er i sin behandling av enkeltsaker ikke underlagt Justis- og beredskapsdepartementet ved statsråden. På denne bakgrunn kan jeg derfor ikke kommentere enkeltsaker som denne.