Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1405 (2011-2012)
Innlevert: 15.05.2012
Sendt: 16.05.2012
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 25.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Vil statsråden bidra til at Norge får samme rammevilkår som Sverige når det gjelder transport av tømmer og tømmerprodukter slik at næringen blir mer konkurransedyktig ved at de får redusert sine utgifter?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjeringen arbeider kontinuerlig med ulike tiltak for å bedre rammevilkårene for transportnæringen. Jeg kan opplyse at Vegdirektoratet er helt i sluttfasen av en pågående revisjon av forskriften om bruk av kjøretøy, som blant annet angir de største tillatte vekter og dimensjoner for enkeltkjøretøy og vogntog på offentlig veg i Norge. Jeg er positiv til å imøtekomme næringen, og vet at Vegdirektoratet i den kommende høringen vil foreslå at tillatt lengde for tømmervogntog økes fra dagens 22 meter til 24 meter. Før jeg foretar meg noe i saken, vil jeg avvente Vegdirektoratets vurdering av høringen.