Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1431 (2011-2012)
Innlevert: 22.05.2012
Sendt: 23.05.2012
Besvart: 30.05.2012 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Hvordan organiseres styringen av klima- og skogprosjektet?

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Svar

Heikki Eidsvoll Holmås: Klima- og skogprosjektet ble besluttet opprettet av Regjeringen 31, januar 2008 som en del av oppfølgingen av klimaforliket,

Miljøverndepartementet ved klima- og skogprosjektet har det overordnede prosjektansvaret. Dette inkluderer ansvaret for prosjektets strategi og porteføljeutvikling, den politiske behandlingen av prosjektet i Regjering og Storting, dialog med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt, samt representasjon og informasjonsvirksomhet knyttet til prosjektet. Miljøverndepartementet har også ansvaret for de miljøpolitiske og miljøfaglige aspektene. Utenriksdepartementet har bevilgningsansvaret og har med støtte fra utestasjonene og Norad ansvaret for de utenrikspolitiske, utviklingsmessige og forvaltningsmessige aspektene ved prosjektet.

Alle større satsninger i regi av klima og skogprosjektet er forankret gjennom regjeringsbehandling og deretter forelagt Stortinget.

Miljøvernministeren og jeg vurderer nå behovet for eventuelle justeringer etter statsrådsskiftet i mars, som Stortinget i så fall vil bli underrettet om. Vi regner med å bli ferdige med dette arbeidet nær fremtid.