Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1442 (2011-2012)
Innlevert: 23.05.2012
Sendt: 24.05.2012
Besvart: 01.06.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I forbindelse med fremleggelse av regjeringens handlingsplan, Likestilling 2014, varslet regjeringen den 8. november 2011 blant annet en utredning av merking av retusjert reklame.
Hvor langt er dette arbeidet kommet, og når kan en slik ordning komme på plass?

Begrunnelse

En av tre jenter oppgir at de får dårligere selvbilde av å se på reklame for mote, en tredel av landets trettenåringer ønsker å gå ned i vekt, og halvparten av alle jenter i videregående skole synes de er for tykke.
Dårlig psykisk helse, med dårlig selvbilde og mer alvorlige psykiske lidelser er alvorlig for den enkelte. I tillegg er det et samfunnsproblem når mange unge vokser opp med et utseendepress og med forventninger som er umulig å oppfylle. Et uoppnåelig og usunt kroppsideal er en av faktorene som er med på å bidra til mange unges dårlige psykiske helse.
Kvinnepanelet sier i sin rapport fra 2010 at ”jenter og kvinner utsettes for glansede bilder av kvinner som ikke finnes i virkeligheten, disse bildene burde merkes”. Et slikt merke kan være et symbol, eller en kort tekst som tydeliggjør at bildet er retusjert og ikke gir et sant bilde av modellens utseende. På den måten kan man gjøre målgruppene for reklame oppmerksom på at bildene ikke fremstiller ekte personer.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Jeg helt enig i at usunne kroppsidealer kan være et problem for den enkelte og samfunnet. Kropp og seksualisering av barn og unge er en økende utfordring, og dette er et tema jeg er opptatt av. Vi trenger mer kunnskap og informasjon for å kunne ta tak i denne problemstillingen på en god måte. Jeg er derfor glad for tiltaket i handlingsplanen som vil gi oss et bedre grunnlag til å vurdere effektive virkemidler for å bidra til å redusere usunne kroppsidealer.

Tiltak 7 i handlingsplanen Likestilling 2014 er å utrede påbud om merking av retusjert reklame og hvor stor påvirkningskraft slik reklame har sammenlignet med andre ”medier”. Jeg vil starte forberedelsene til utredningen i 2012, og tar sikte på å igangsette denne i 2013. På bakgrunn av resultatene fra utredningen vil jeg komme tilbake til muligheten for å merke retusjert reklame. Som en del av det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd, er vi i dialog med Danmark om et prosjekt om ungdom, kropp og sosial kontroll. Dette inkluderer stereotype kroppsbilder i reklame og media. Dette samarbeidet vil kunne gi oss verdifull informasjon og bakgrunn for vårt videre arbeid med usunne kroppsidealer i media. Jeg er også i kontakt med ungdomsorganisasjoner og forskningsmiljøer for å få flere innspill og mer informasjon om kropp og seksualisering av barn og unge.