Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1449 (2011-2012)
Innlevert: 24.05.2012
Sendt: 25.05.2012
Besvart: 30.05.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Har statsråden noe anslag på når den varslede idrettsmeldingen, inkl. oppfølging av statsrådens svar på Solveig Hornes spørsmål i spørretimen 4. mai 2011, kan ventes?

Begrunnelse

Kulturministeren har flere ganger varslet den kommende idrettsmeldingen, som opprinnelig skulle ha kommet i fjor. Senere ble denne utsatt til i vår, og fortsatt har den ikke nådd Stortinget. Denne meldingen vil være interessant, ikke minst fordi kulturministeren har varslet en oppfølging av spørretimespørsmål fra Solveig Horne 4. mai 2011 i nettopp denne meldingen. Nå, over et år etter at det nevnte spørsmålet er besvart, ønsker derfor spørsmålsstiller å få vite hvordan det ligger an med oppfølgingen, bl.a. knyttet til dagens underdekning av anlegg generelt og om ishaller er noe som bør prioriteres spesielt.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding om idrett for Stortinget om kort tid. Meldingen vil innholde en bred gjennomgang av den statlige idrettspolitikken. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet vil være et sentralt tema i meldingen.