Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1450 (2011-2012)
Innlevert: 24.05.2012
Sendt: 25.05.2012
Besvart: 01.06.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden sørge for at norske myndigheter bruker den økte medieoppmerksomheten rundt Melodi Grand Prix og Norges økonomiske interesser i Aserbajdsjan til å øke presset på landets myndigheter for å styrke menneskerettighetene i landet?

Begrunnelse

Aserbajdsjan arrangerer i år Melodi Grand Prix (MGP), noe som har økt oppmerksomheten mot landets regime. Norge har sterke økonomiske interesser i landet, blant annet gjennom Statoils oljevirksomhet. Landet har, etter oppløsningen av Sovjetunionen, aldri hatt demokratiske valg, selv om det i prinsippet er en flerpartistat. Omfattende valgfusk er godt dokumentert. Den norske Helsingforskomité er bekymret for utviklingen i landet med hensyn til menneskerettighetene som har forverret seg siden 2004. Amnesty International kan dokumentere at flere journalister og menneskerettighetsforkjempere sitter fengslet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg deler helt klar den bekymring som kommer til uttrykk i representanten Skei Grandes spørsmål om viktige sider ved situasjonen i Aserbajdsjan. Dette er en bekymring som vi har gitt uttrykk for ved en rekke anledninger og som aserbajdsjanske myndigheter er vel kjent med.

Som medlem av organisasjoner som FN, Europarådet og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har Aserbajdsjan påtatt seg forpliktelser når det gjelder demokrati og menneskerettigheter. Mye gjenstår før situasjonen i landet er fullt ut i samsvar med disse forpliktelsene. Dette har Aserbajdsjan til felles med mange land i denne regionen. Landets myndigheter erkjenner at det gjenstår utfordringer i så måte, men fastholder at målet er full etterlevelse av disse forpliktelsene.

Her har det internasjonale samfunn en viktig rolle å spille – inklusive Norge. Vårt grunnleggende syn er at isolasjon er et dårlig utgangspunkt for å bidra til en utvikling i riktig retning. Kontakt og engasjement gir slike muligheter. Norsk næringslivs rolle i Aserbajdsjan bidrar til at Norge ses som en relevant partner. Samtidig må vi være tydelige når menneskerettighetene brytes.

Jeg vil ikke legge skjul på at dette er en krevende balansegang, noe vi ikke minst fikk erfare da en NRK-ansatt ble arrestert og utsatt for en uakseptabel behandling av aserbajdsjanske myndigheter under Eurovision Song Contest sist helg.

Norge bidrar på en rekke måter til å støtte opp om en demokratisk utvikling i Aserbajdsjan. Jevnlig tar vi opp spørsmål knyttet til menneskerettigheter og demokrati innenfor rammen av vår politiske dialog med Aserbajdsjan. Sammen med nærstående land tar vi også opp slike temaer innenfor internasjonale arenaer som Europarådet og OSSE. Og ikke minst støtter Norge konkrete samarbeidsprosjekter mellom aserbajdsjanske og internasjonale partnere, blant annet norske, om å fremme menneskerettigheter og demokrati, utvikling av det sivile samfunn og en rettsstat. Dette utgjør en viktig del av Norges prosjektsamarbeid med Aserbajdsjan (som for tiden utgjør om lag 18 millioner kroner per år).

Jeg kan bekrefte at vi også i oppløpet til finalen i Eurovision Song Contest i Baku har tatt opp konkrete saker knyttet til menneskerettighetssituasjonen. Selv har jeg gjort det overfor min aserbajdsjanske kollega, og statssekretær Gry Larsen gjorde det så sent som i forrige uke overfor Aserbajdsjans delegasjonsleder ved Europarådets ministermøte i Strasbourg.