Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1460 (2011-2012)
Innlevert: 25.05.2012
Sendt: 29.05.2012
Besvart: 04.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden ta initiativ til et nordisk samarbeid for å få bygget et behandlingssenter for protonterapi slik at flere norske kreftpasienter kan få tilbud om protonbehandling?

Begrunnelse

Protonterapi er en form for strålebehandling og et etablert behandlingstilbud i mange land, men ikke i Norge. I dag sendes det pasienter til behandling i utlandet for å få denne type strålebehandling. Protonbehandling er spesielt egnet for behandling av kreft i hode- og halsregionen og der tradisjonell behandling ikke gir tilfredsstillende kontroll med annen strålebehandling.
Protoner er ladede kjernepartikler som kan benyttes i strålebehandling, og som har samme effekt på celler som vanlig strålebehandling. Protoner gir imidlertid en mer avgrenset doseavsetning enn konvensjonell stråleterapi. Protonterapi gir dermed lavere stråledoser til omliggende friskt vev og mulighet for å redusere bivirkninger som følge av strålebehandling.
I en rapport fra Kunnskapssenteret, Nr 11–2006, har en utredningsgruppe med kompetanse innen strålebiologi, fysikk, onkologi og metodevurdering gjennomgått dokumentasjonen for protonterapi ved behandling av kreft. I rapporten står det at protonterapi er en variant av strålebehandling som har veldokumentert effekt på kreftceller. Utredningen av kunnskapsgrunnlaget for protonterapi viser også at det er mangelfull dokumentasjon av effekter utover det man kan få av annen strålebehandling, men samtidig åpner protonbehandling for behandlingsmuligheter for enkelte pasienter der kreftsvulsten er vanskelig tilgjengelig eller andre forhold tilsier at konvensjonell strålebehandling ikke kan benyttes.
I Sverige bygger de opp et behandlingssenter som skal stå ferdig i 2015, og det er grunn til å tro at dette er på bakgrunn av at protonbehandling er et viktig tilbud som vil gjøre det totale kreftbehandlingstilbudet bedre.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til omtale i Prop. 1 S (2011-2012), der det står følgende:

”Det foreslås et tilskudd på 1 mill. kroner til utredning av bruk av protonterapi i Norge.”

Jeg vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte når dette er fulgt opp.