Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1469 (2011-2012)
Innlevert: 29.05.2012
Sendt: 30.05.2012
Besvart: 08.06.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Enkelte hevder at RV-3 har blitt mer eller mindre en søppelplass, da svært mange reisende ikke har noen mulighet til å få levert sitt søppel grunnet manglende rasteplasser med mulighet for å kvitte seg med søppel. Dessverre ender dette da ofte langs veien, noe som selvfølgelig er et stort forurensningsproblem og til sjenanse for alle.
Hva vil statsråden gjøre for at reisende får et bedre tilbud for å kunne kvitte seg med søppel på en forsvarlig måte?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Ifølge driftskontraktene mellom Statens vegvesen og entreprenørene skal vegområdene være estetisk tiltalende i henhold til opprinnelig utforming samt fri for gjenstander som forsøpler, hindrer framkommelighet eller reduserer trafikksikkerheten. I tillegg kreves det at entreprenøren skal utføre vårrengjøringen i tettbygde strøk så snart som mulig etter vinteren og innen 17. mai der de klimatiske forholdene ligger til rette for dette. Ellers skal vegområdene holdes fri for avfall.

Statens vegvesen opplyser at søppelmengden på/langs rv 3 har økt mye de siste årene. Det er til sammen seks rasteplasser med tilrettelegging for mottak av søppel på rv 3 i Hedmark, og dette mener Statens vegvesen er tilstrekkelig. For å bedre forholdene er det imidlertid tatt i bruk større beholdere på tre av rasteplassene, og dette er det gode erfaringer med. I sommer er det derfor planer om å anskaffe større beholder på enda en rasteplass. For øvrig forutsetter jeg at Statens vegvesen følger opp entreprenørene, slik at standarden blir i henhold til det som er lagt til grunn i driftskontraktene.