Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1472 (2011-2012)
Innlevert: 29.05.2012
Sendt: 30.05.2012
Besvart: 05.06.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Barnekonvensjonens tilleggsprotokoll om individklageordning er nå vedtatt, og 28. februar ble tilleggsprotokollen underskrevet av flere land. Norge har fortsatt ikke signert. Utenriksministeren har tidligere argumentert med at protokollen vil begrense lovgivers handlingsrom, til tross for at Barnekonvensjonen er gitt forrang i norsk rett og at lovgivers handlingsrom dermed allerede er begrenset.
Når vil Stortinget få en sak om samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Som jeg pekte på i mitt svar til representanten Karin S. Woldseth (FrP) (spørsmål nr. 1098, besvart 27.03.12) om samme sak, er arbeidet for å styrke menneskerettighetene generelt, og barns rettigheter spesielt, prioritert av Regjeringen.

Den nye tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen ble formelt åpnet for undertegning 28. februar 2012, da 20 land undertegnet protokollen. Det er foreløpig ikke tatt nærmere stilling til spørsmålet om norsk ratifikasjon av tilleggsprotokollen. Vi vil foreta en nærmere gjennomgang av konsekvensene av ratifikasjon av protokollen innen vi tar en beslutning i dette spørsmålet og forelegger saken for Stortinget.