Skriftlig spørsmål fra Lillian Hansen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1485 (2011-2012)
Innlevert: 30.05.2012
Sendt: 31.05.2012
Besvart: 05.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Lillian Hansen (A)

Spørsmål

Lillian Hansen (A): Det har vært uklarhet om hvorvidt kvinner fra Lofoten selv kan velge fødested innenfor det som er medisinsk forsvarlig.
Kan statsråden bekrefte at fritt sykehusvalg også gjelder for fødende kvinner fra Lofoten?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Fritt sykehusvalg gjelder for fødende, og selv om det vanligvis ikke er aktuelt for fødende å reise ut av regionen de er bosatt, skal alle pasienter fra hele landet behandles likt.

Noen fødeavdelinger har høyspesialisert kompetanse til å ta seg av kompliserte fødsler og nyfødtenheter for syke nyfødte. Men også disse avdelingene har et flertall av alminnelige fødsler, etter svangerskap uten spesielle komplikasjoner. Kvinner med normale graviditeter kan derfor søke om fødeplass på disse sykehusene etter bestemmelsene om fritt sykehusvalg.

Fødendes rett til fritt sykehusvalg kan kun begrenses dersom sykehuset ikke har kapasitet til å yte helsehjelpen. Dette omtales i St.meld.nr. 12 (2008-2009), kapittel 3.1.

Et sykehus kan stanse tildeling av fødeplasser dersom de ser at kapasiteten ved sykehuset er full ved et bestemt tidspunkt.

Sykehus kan imidlertid ikke prioritere fødende bosatt i sykehusets opptaksområde foran andre pasienter som søker fødeplass på sykehuset.