Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1501 (2011-2012)
Innlevert: 01.06.2012
Sendt: 04.06.2012
Besvart: 13.06.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk (NMP) er et supplement til sivil helsetjeneste, og skal utgjøre et lavterskeltilbud for veteraner. Dette er et viktig tilbud for mange. NMP står likevel ikke på Pasientreisers liste over godkjente behandlingssteder, noe som gjør at den enkelte selv må betale for eventuelle reise- og overnattingskostnader i forbindelse med konsultasjoner eller behandling.
Hvorfor er ikke NMP en del av systemet for refusjon gjennom Pasientreiser, og vil statsråden foreta seg noe for å endre dagens situasjon?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: NMP ble etablert i februar 2005 for å ivareta Forsvarspersonellets, inkludert tidligere tjenestegjørendes, helserelaterte behov. NMP er en militær avdeling som gir et helsetilbud tilpasset Forsvaret, og er derfor et supplement til sivil helsetjeneste. Poliklinikken er således ikke en del av den sivile helsetjenesten. Dette er også årsaken til at NMP ikke er en del av systemet for refusjon gjennom Pasientreiser.

NMP er et viktig tilbud for Forsvarets personell. Poliklinikken gir blant annet tilbud til veteraner som har fått fysiske eller –psykiske skader, eventuelt med videre henvisning til sivilt helseapparat.

I forbindelse med det videre arbeidet med regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» vil også dagens ordninger knyttet til NMP bli vurdert.