Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1502 (2011-2012)
Innlevert: 01.06.2012
Sendt: 04.06.2012
Besvart: 13.06.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Tidsskriftet Jane's Navy International skrev 23. mai at forsvarsministeren skal ha sagt nei til videre utredning av mulig norsk deltakelse i en multinasjonal ubåtstyrke i Nordsjøen.
Hva er innholdet i forslaget om en multinasjonal ubåtstyrke, hvem er initiativtakere og eventuelle andre deltakere, og hvilke vurderinger ligger til grunn for regjeringens avgjørelse i saken?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Min uttalelse om ovennevnte, som er referert i Jane`s Navy International 23.05.12, var basert på et uformelt forslag fra den tidligere tyske forsvarsministeren Volker Rühe. Hans forslag var at nasjonene rundt Nordsjøen burde etablere en felles ubåtstyrke.

En slik styrke finnes ikke i dag, og det foreligger heller ikke noen formelle forslag eller initiativ om å etablere en slik styrke.

Norge støtter opp under NATOs Smart Defence-initiativ og arbeidet med å videreutvikle et multinasjonalt samarbeid både innen operasjoner og kapabilitetsutvikling. Det er imidlertid lite sannsynlig at Norge vil avvikle sin nasjonale ubåtkapasitet i fremtiden. Våre ubåter har ikke ensidig fokus på Nordsjøen; de opererer også i omkring 2 mill. km2 sjøområde lenger mot nord.

Norge bør også i fremtiden ha en selvstendig ubåtkapasitet, men vil naturligvis søke samarbeid med nærstående land om anskaffelse og drift av denne, slik vi har gjort i en rekke andre prosjekter, f. eks. EPAF-samarbeid om kampfly.