Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1507 (2011-2012)
Innlevert: 01.06.2012
Sendt: 04.06.2012
Besvart: 15.06.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Mener statsråden at Gassnovas og Climits mandat inkluderer støtte til pilotprosjekter som bygges for å utprøve ny teknologi basert på binding av CO2 fra industriutslipp i salgbare produkter (CCU) og der den samlede energi- og Co2-reduksjon er betydelig relatert til tilsvarende produkter, og vil statsråden ta et initiativ til å forandre mandatet til Gassnova og Climit om statsråden mener at dagens mandat ikke er dekkende slik at prosjekter som EnPro vil være søknadsberettiget til Climit?

Begrunnelse

EnPro er et industriprosjekt som bruker en karbonfangstteknologi som fanger CO2 fra kilder som eksosgass ved hjelp av saltvann og produserer stabile mineralske produkter i prosessen. Den industrielle piloten er planlagt å være i produksjon i løpet av andre halvår 2013. EnPro er klar for bygging av et industrielt pilotanlegg på Kollsnes og skal etter avtale med BKK Produksjon bruke CO2 fra BKKs kogenanlegg, for å produsere soda til markedet
CLIMIT-programmets virksomhet med støtte til prosjekter innen kraftproduksjon med CO2-håndtering er godkjent og notifisert som en tilskuddsordning innenfor EØS-regelverket. I dag faller ikke denne type prosjekter under Climit sitt mandat, og er sågar ikke støtteberettiget, selv om mandatet til Climit ble utvidet til å gjelde industriutslipp i 2010.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: CLIMIT-programmets målsetting er å akselerere kommersialisering av CO2-håndtering gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon. Det gis støtte til prosjekter innenfor CO2- fangst fra kraftproduksjon og industri, transport og langtidslagring av CO2, og andre relevante teknologielementer i CO2-kjeden.

CLIMIT har anledning til å støtte, og har støttet, prosjekter som defineres som CCU. Dersom det kan dokumenteres at teknologien som utvikles kan bidra til at CO2 fanges og langtidslagres, kan prosjektet være støtteberettiget innenfor CLIMIT. Det stilles særlige krav til at omsøkte prosjekters totale virkningsgrad er grundig gjennomgått og dokumentert før eventuell tildeling av støtte kan =deres. Det medfører ikke riktighet at et prosjekt som kan dokumentere potensial for langtidslagring av CO2 fra industriutslipp, for eksempel i form av stabile mineralske produkter, ikke kan få støtte fra CLIMIT.

Søknader til CLIMIT skal vurderes både etter faglig kvalitet, og andre aspekter som prosjektplan, kostnadsplan og finansieringsplan. Etter grundig evaluering i Forskningsrådet eller Gassnova går søknader videre til endelig vurdering og beslutning om tilsagn eller avslag i CLIMITs programstyre. Programstyret er oppnevnt av Olje- og energidepartementet, og består av representanter med høy kompetanse innenfor CCS, og representerer både industri og forskningsmiljø.