Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1509 (2011-2012)
Innlevert: 01.06.2012
Sendt: 04.06.2012
Besvart: 11.06.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Mener statsråden at Jernbaneverket og Jernbanetilsynet bruker riktige kritterier når de vurderer nedleggelse av en rekke stasjoner?

Begrunnelse

Det er foreslått nedleggelse av en rekke stasjoner. Representanten har særlig merket seg engasjementet på Bergensbanen, Spikkestadbanen og Østfoldbanen for å bevare stasjonene. Flere av stasjons- og stoppestedsnedleggelsene begrunnes kun av sikkerhetshensyn og plattformlengde, en utfordring som kunne blitt løst med manuell åpning og lukking av dører på disse stasjonene. Andre begrunnes med dårlig passasjergrunnlag, men anlegging av parkeringsplasser, noe endring i adkomst etc. kunne etter representantens mening økt trafikkgrunnlaget vesentlig.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jernbaneverket sendte 3. mai i år rapporten ”Jernbanens stasjonsstruktur 2012” på høring med høringsfrist 15. juni. Kommuner og fylkeskommuner som ønsker å samordne sine uttalelser med høringen av planforslaget for Nasjonal transportplan 2014-2023 har forlenget frist til 29. juni.

Det er etatens faglige vurdering som er grunnlaget for de kriterier Jernbaneverket bruker i rapporten. Etter at høringsrunden er avsluttet vil Jernbaneverkets gi sine endelige faglige anbefalinger til Samferdselsdepartementet. Når jeg har mottatt anbefalingene, vil jeg ta stilling til disse.