Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1524 (2011-2012)
Innlevert: 05.06.2012
Sendt: 06.06.2012
Besvart: 22.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Eksterne konsulenter kvalitetssikrer samferdselsprosjekter gjennom KS1 der man kvalitetssikrer konseptvalg, og KS2 der man kvalitetssikrer kostnadsoverslag og styringsunderlag. Regjeringen kan imidlertid velge å se bort ifra de eksterne rapportene, noe vi har sett i Ryfastprosjektet der verdens lengste undersjøiske veitunnel skal knytte statsrådens egen hjemkommune til Stavanger.
Hvor mye bruker Statens Vegvesen og Jernbaneverket på ekstern kvalitetssikring årlig?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Kostnadene for ekstern kvalitetssikring knyttet til KS1 varierer fra år til år. Fordi det er gjennomført et stort antall KS1 i arbeidet med revisjonen av Nasjonal transportplan 2014-2023, har kostnadene vært størst i 2011 og 2012, henholdsvis 10 og 23 mill. kr på vegsiden. I 2010 var kostnaden om lag 2 mill. kr.

For jernbaneprosjekter vil jeg vise til at det er gjennomført langt færre KS1. Totalkostnaden for ekstern kvalitetssikring utgjør om lag 11 mill. kr, hvor 2012 representerer ”toppåret” som er anslått til om lag 7,5 mill. kr. Til KS2 er det i gjennomsnitt brukt om lag 6 mill. kr årlig til ekstern kvalitetssikring av vegprosjekter siden 2002. Tilsvarende tall for jernbanesiden er om lag 1,8 mill. kr.