Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1529 (2011-2012)
Innlevert: 05.06.2012
Sendt: 06.06.2012
Besvart: 11.06.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Vest-Sahara er et omstridt territorium som både Marokko og den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk gjør krav på.
Har utenriksministeren vært i dialog med Marokko for å sikre at saharawiene som ble fengslet i 2010 får en rettferdig rettssak, vil ministeren være entydig i spørsmålet om norske selskapers involvering i Vest-Sahara og vil man fra norsk side kreve at Marokko anerkjenner og respekterer FNs spesialutsending i konflikten?

Begrunnelse

Under fredelige demonstrasjoner høsten 2010 ble 23 saharawier fengslet av marokkanske myndigheter. Storbritannia kritiserte Marokko for behandlingen av de fengslede under en debatt i FNs Menneskerettighetsråd tidligere i år, og en rekke internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner har vært kritiske til at fangene har sittet fengslet over lang tid uten dom.
I rapporten "Feilslått frarådning og glemte ord" (2011) utarbeidet av Fremtiden i Våre Hender påstås det at utenriksdepartementet har vært uklare i kommuniseringen av hvorvidt det er tilrådelig at norske selskaper er engasjert i næringsvirksomhet i Vest-Sahara.
Ifølge nyhetsbyrået AFP den 17. mai 2012 har Marokko ikke lenger tillit til Christopher Ross som er FNs spesialutsending i konflikten. Marokkanske myndigheter mener Ross og FN har gått ut over sitt mandat og opptrådt forutinntatt og partisk i konflikten, som ses på som det siste uløste kolonispørsmål i Afrika.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I sammenstøtene som fulgte etter nedrivningen av protestleiren Gdim Izik i Vest-Sahara i november 2010, mistet to sivile saharawier og elleve marokkanske politimenn og brannmenn livet. Flere hundre personer ble fengslet. 20 fanger sitter fortsatt i forvaring i Marokko uten dom. Rettssaken, som føres for en militær domstol, er utsatt på ubestemt tid.

Den norske ambassaden i Rabat følger denne saken tett og er i kontakt både med pårørende til fangene og med marokkanske menneskerettighetsorganisasjoner som har engasjert seg sterkt for å forsvare deres rettigheter. Jeg møtte selv lederen for en av disse organisasjonene da jeg besøkte Marokko i mars i år. Jeg tok også opp situasjonen i Vest-Sahara med min marokkanske kollega under dette besøket.

Når det gjelder regjeringens frarådning av næringsvirksomhet i Vest-Sahara, vil jeg vise til mitt svar på spørsmål nr. 1705 (2010-2011) fra representanten Skei Grande (V). Frarådningen er tydelig. Det har dessuten lenge vært fokus i media på næringsvirksomhet i Vest-Sahara og norske bedrifter bør derfor være godt kjent med norske myndigheters holdning.

FNs forsøk på å løse konflikten i Vest-Sahara har pågått i en årrekke. Med jevne mellomrom har partene gitt uttrykk for mistillit til FN-representantenes tilnærming. Norge har konsekvent gitt sin fulle støtte til FNs spesialutsending. Vi formidler til partene at vi forventer fortgang i gjenopptakelse av forhandlinger, slik disse har forpliktet seg til.