Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1531 (2011-2012)
Innlevert: 06.06.2012
Sendt: 06.06.2012
Besvart: 11.06.2012 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Kan statsråden garantere at norske skattepenger ikke har gått til korrupsjon i Sør- Sudan?

Begrunnelse

Bistandsaktuelt meldte 5. juni at det har forsvunnet 24 milliarder bistandskroner i Sør- Sudan ned i lommene på myndighetspersoner. Dette tilsvarer nesten et norsk bistandsbudsjett. Norge gav i 2011 Sør- Sudan 327 millioner kroner i bistand. Pengene ble kanalisert gjennom frivillige organisasjoner og FN- organisasjoner.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Svar

Heikki Eidsvoll Holmås: Korrupsjonssaken som har vært oppe i media de siste dagene gjelder Sør-Sudans egne midler, ikke bistandsmidler.

Sør-Sudan er et ungt land som står overfor enorme utfordringer. Systemene er svake på nær sagt alle områder, inkludert finansforvaltning. Norge har vært kjent med korrupsjonsproblemer og mangler i Sør-Sudans finansforvaltning helt fra Sør-Sudan fikk. indre selvstyre i 2005. På grunn av disse begrensningene har Norge i likhet med andre givere ikke gått inn på noe omfattende stat-til-stat samarbeid. Den norske bistanden til Sør-Sudan kanaliseres i all hovedsak gjennom norske institusjoner, frivillige organisasjoner og FN-systemet.

Norsk forvaltning har gode rutiner på kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, både i planleggings- og gjennomføringsfasen. Det stilles strenge krav til våre partnere og vi følger nøye med i alle programmer og prosjekter hvor norske midler er involvert. Norske frivillige organisasjoner og FN-organisasjonene er gjenstand for revisjon, og hyppige evalueringer, som skal påse at rutiner for å hindre korrupsjon er på plass. Vi holder tett kontakt og dialog med partnere, som har stående ordre om å rapportere alle mistanker om mislighold av midler. Når slike meldinger kommer, varsles Sentral kontrollenhet, og oppfølging skjer i hht. etablerte rutiner med basis i nulltoleranse.

Et sentralt innsatsområde fra norsk side har vært å bistå Sør-Sudan i å bygge kompetanse knyttet til forvaltningen av store petroleumsressurser og inntektene fra disse. Norske eksperter er sekondert inn til finansdepartementet og oljedepartementet og har deltatt i utarbeidelse av petroleumslov og lovforslag om oljeinntektsforvaltning. Denne innsatsen er meget viktig også for å forebygge og bekjempe korrupsjon gjennom å sikre forsvarlig forvaltning av oljeressurser og inntekter.

Norge var også pådriver for et anti-korrupsjonsseminar i Juba sommeren 2011 hvor internasjonale aktører og sør-sudanske myndigheter sammen identifiserte hvilke deler av statsforvaltningen og sivilt samfunn som må styrkes for å få til en bred tilnærming mot korrupsjon. Det britiske statlige utviklingsorganet Dfid har nå rådgivere i Juba som jobber spesielt med oppfølgingen av dette. Vi har i samarbeid med USA og Storbritannia lenge argumentert for at Sør-Sudan må ta et oppgjør med korrupsjon og ønsker president Salva Kiirs initiativer for å ta tak i situasjonen velkommen. Jeg kan love at vi skal fortsette med å være pådrivere for anti-korrupsjonsarbeidet og at det vil bli stilt krav til gjennomsiktig og effektiv offentlig finansforvaltning før vi går inn på noe omfattende stat-til-stat samarbeid med Sør-Sudan. Vi vil følge situasjonen nøye fremover, og sammen med andre bilaterale givere og FN-systemet fortløpende vurdere hvordan vi best mulig kan støtte opp om verdens yngste stat og samtidig sikre at utvikling kommer hele det sør sudanske folket til gode. Eventuelle konsekvenser for hvordan vi innretter norsk bistand til Sør-Sudan fremover vil måtte vurderes i lys av dette.