Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1533 (2011-2012)
Innlevert: 06.06.2012
Sendt: 06.06.2012
Besvart: 13.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden sørge for at den nødvendige rehabiliteringen av Bergen Tinghus vil kunne igangsettes ved at det bevilges nødvendige midler til oppstart av detaljprosjekt i 2013, med utflytting fra tinghuset i 2014 og ferdigstillelse i 2015/2016?

Begrunnelse

Bergen tinghus er med i landsverneplanen for justisbygg i Norge, samtidig som det er stort behov for nødvendig rehabilitering og tilpasning for å videreføre drift. Endret rombehov, endrede krav til sikkerhet og ventilasjon og ikke minst krav til tilgjengelighet førte frem til det nå avsluttede forprosjektet for rehabilitering av Bergen Tinghus. Nødvendig rehabilitering vil effektivt kunne skje ved at det skjer utflytting i 2014 med oppstart av detaljprosjekt i 2013, da det i dette tidsrommet foreligger adekvate erstatningslokaler som ikke medfører store ekstrakostnader i form av ombygning etc.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Etter at Gulating lagmannsrett flyttet ut av Bergen tinghus og inn i nye lokaler sommeren 2011, er det Bergen tingrett og Nordhordland tingrett som nå holder til i tinghuset. Midler til rehabilitering av Bergen tinghus er et budsjettspørsmål som må vurderes opp mot andre satsinger i forbindelse med de ordinære statsbudsjettprosessene. Jeg kan derfor ikke på nåværende tidspunkt si noe om når det kan være aktuelt å foreslå at det bevilges midler til rehabiliteringen.