Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1541 (2011-2012)
Innlevert: 07.06.2012
Sendt: 07.06.2012
Besvart: 14.06.2012 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): For at vanlige tankskip skal anløpe Rogaland må rederiet blant annet betale sikkerhetsgebyr (VTS/radar). I Bergen betaler man ved anløp Mongstad og Sture, mens i Rogaland betaler man for alle anløp. Dette gebyret er et statlig gebyr.
Hva er bakgrunnen for at skipene behandles ulikt i Rogaland og Hordaland, og vil statsråden ta initiativ for likebehandling?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Sjøtrafikksentraltjenesten i Rogaland og Hordaland er brukerfinansiert, og avgiften settes slik at den dekker driftskostnadene til hver enkelt sjøtrafikksentral.

Sjøtrafikksentraler blir opprettet som et tiltak for å redusere risikoen i et bestemt farvannsområde. I Rogaland er det opprettet en sjøtrafikksentral på Kvitsøy for å redusere risikoen som den generelle trafikktettheten i området representerer samt redusere risikoen ved gasstransport til terminalen på Kårstø. I Hordaland er det opprettet en sjøtrafikksentral på Fedje på grunn av risikoen knyttet til seilaser med farlig og forurensende last til og fra terminalene ved Sture og Mongstad.

Basert på et prinsipp om at det er den sjøtrafikken som påfører kostnaden som også skal dekke denne utgiften, er det i Rogaland avgiftsplikt for alle fartøy over 24 meter som anløper havner i området som er dekket av virkeområdet til sjøtrafikksentralen på Kvitsøy.

I Hordaland er det bare avgiftsplikt for fartøy som fører farlig eller forurensende last som anløper terminalene på Sture og Mongstad, noe som er i overensstemmelse med begrunnelsen for opprettelsen av sjøtrafikksentralen på Fedje.

Det foreligger ikke planer om å endre dette avgiftssystemet.