Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1567 (2011-2012)
Innlevert: 08.06.2012
Sendt: 11.06.2012
Besvart: 18.06.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det syriske regimets nedslakting av sivile har rystet en hel verden.
Gjør utenriksministeren nok i forhold til å utøve press på sikkerhetsrådets faste og roterende medlemmer for å få vedtatt en resolusjon som fordømmer grusomhetene, vil man fra norsk side arbeide for å utvide sanksjonene mot regimet som EU vedtok i mai og som Norge sluttet seg til, og hva gjør utenriksministeren for å stanse blant annet Iran og Venezuelas leveranser av våpen og drivstoff til Syria?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge gir uttrykk for forferdelse over det som skjer i Syria. En rapport fra Amnesty International beskriver nok en gang de grove overgrepene som systematisk begås av det syriske regimets militære styrker og militser. Dette er forhold som Norge en rekke ganger har protestert mot siden de første demonstrasjonene tok til i mars 2011.

Det er sterkt beklagelig at det internasjonale samfunnet hittil har vært ute av stand til å samles om en tilstrekkelig konsekvent håndtering av situasjonen i Syria. Dette gir regimet i Syria pusterom til å fortsette sin undertrykkelse. Et tungt ansvar påligger FNs Sikkerhetsråd. Norge forventer at Sikkerhetsrådets faste medlemmer nå viser handlekraft til å fatte klare og tydelige vedtak som legger press på partene, og vi har på en rekke ulike måter gitt utrykk for dette til rådet og rådets medlemmer.

Norge ønsker vedtak av FN-sanksjoner mot Syria. Dagens EU-sanksjoner, som Norge har sluttet seg til, bør også kunne utvides, blant annet mot større deler av regimet.

Utviklingen i Syria står høyt på dagsordenen i alle samtaler med andre lands utenriksministre og statsministre. Syria er også et viktig diskusjonstema i våre samtaler med Russland.