Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1568 (2011-2012)
Innlevert: 11.06.2012
Sendt: 12.06.2012
Besvart: 18.06.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Østfoldbanens østre linje fra 1882 har et stort potensial fordi en betydelig del av befolkningen i indre Østfold pendler mot Oslo, og fordi regulariteten i dag er dårlig. Det er derfor svært viktig at regjeringen og Jernbaneverket prioriterer tilkobling til østre linje ved bygging av jernbanetunnelen mellom Oslo og Ski.
Kan statsråden bekrefte, eller eventuelt avkrefte, at en slik tilknytning til Østfoldbanen østre linje er prioritert i det pågående arbeidet med Follotunnelen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser til mitt svar på spørsmål 1547 til skriftlig besvarelse fra representanten Hjemdal.

Lenke til svar på skriftlig spørsmål nr. 1547:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=54012